Refaktometre Kullanımı

EL REFRAKTOMETRESİ KULLANMA TALİMATI:

  • Refraktometreyi; eğik prizmanın bulunduğu taraf ışığa bakacak şekilde gövdeden tutarak elinize alınız ve kapak kapalı konumda iken cihaz okülerini gözünüze konumlandırıp oküler üzerindeki diyoptri ayar halkasını  çevirerek refraktometre içindeki ölçü tablosunu net  görene kadar sağa / sola çeviriniz.
  • Sıfır Ayarının yapılması: Önce Prizma kapağını açarak eğik prizma yüzeyine 1- 2 damla distile su damlatıp kapağı yavaşça kapatınız. Böylece; prizma yüzeyi ile kapak arasında ince bir su tabakası kalacaktır. Ölçü Tablosu ‘nun 0 (Sıfır) çizgisi civarında görülen Koyu-Açık renkli ayırım görüntüsünü; eğer değilse; ölçü tablosu sıfır çizgisi ile tam çakıştırmak üzere, Kalibrasyon Düğmesini çevirerek Koyu-Açık ayırımın ölçü tablosu sıfır çizgisi ile tam çakışmasını sağlayınız.
  • Emülsiyondan alınan numuneden birkaç damla eğik prizma üzerine damlatıldıktan sonra kapağı kapatınız. Refraktometreyi ışığa doğru tutacak şekilde göz çukrunuza yerleştiriniz.
  • Her soğutma sıvısının bir refraktometre katsayısı bulunmaktadır. Bu katsayıyı refraktometrede okuduğunuz değer ile çarparak emülsiyon içindeki gerçek yağ oranını bulabilirsiniz.
  • Kullanım sonrası, cihaz, asla su ile yıkanmaz. Fakat, saf su ile silerek temizlenmelidir.