PH Ölçümü

     pH değeri 8 - 9.5 limitleri içinde olmalıdır.Düşük ve aşırı yüksek  pH korozyona  ve operatör  ellerinde tahriş problemlerine neden olur.pH düşmesi bakteri üremesinden olabilir. pH düşük ise bakteri testi yapılmalı, bakterivar ise emülsiyona bakteri öldürücü ilave edilmelidir. pH başka bir sebepten düşmüş ise de ortam bakteri üremesi için uygun bir duruma gelir.