HEAT TRANSFER OİL 32 (15 KG - 180 KG)

HEAT TRANSFER OİL 32 (15 KG - 180 KG) ISI TRANSFER YAĞI

Endüstriyel proseslerde kullanılan (Heat Transfer Oil) bir ısı transfer akışkanıdır.

İyi rafine edilmiş, parafinik esaslı baz yağlarla üretilmiştir. Çelik ve bakır üzerinde korozif etkisi olmayıp, çok iyi termal kararlılığı ve oksidasyona direnci vardır. Kapalı sistemlerde 315°C, açık sistemlerde 200°C çalışma sıcaklığına kadar emniyetle kullanılır. Spesifik ısısı ve termal iletkenliği yüksektir. Buharlaşması az, düşük sıcaklıktaki çalışması iyidir.

Özellikleri ve Faydaları

• Yüksek termal kararlılığı sayesinde çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilme imkânı sağlar.

• Oksidasyona dayanıklılıklarının yüksek olması uzun servis ömrü sağlar.

• Uzun ömürlü olmalarına rağmen ısı transfer özelliklerini korur, sistemden verim alınmasını sağlar.

• Yüksek sıcaklıkta bozulmaya karşı dayanıklı olup, tortu oluşturmaz.

• Korozyona karşı sistemi çok iyi korur.

• Düşük sıcaklıklarda çalışma kolaylığı sağlar.

Tipik Özellikler*

ISO Viskozite S›n›f› 32 Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM 4052 0,872 Parlama Noktası COC, °C ASTM D-92 222 Kinematik Viskozite 40°C'de mm2 /s 100°C'de mm2 /s ASTM D-445 32,18 5,43 Viskozite İndeksi ASTM D-2270 102 Akma Noktası, °C ASTM D-97 -15