Gresler

     Gresler, madeni yağlarda olduğu gibi baz yağlarla katıkların karıştırılması (blending) işlemiyle değil, baz yağlarla kalınlaştırıcıların kimyasal reaksiyonlarıyla elde edilen, kıvamları katıdan yarı akışkana kadar değişen yağlayıcılardır.
Kullanım alanlarına göre greslerden aşağıdaki özellikler beklenmektedir:

 1. İstenen kalınlıkta yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirmek
 2. Pas ve korozyonu önlemek
 3. Kir, su ve yabancı maddelerin sisteme girmesini engellemek
 4. Suya dayanıklı olmak
 5. Yüklere dayanıklı olmak
 6. Geniş sıcaklık aralıklarında pompalanabilirlik özelliğini korumak
 7. Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermemek
 8. Uzun ömürlü olmak

Greslerde kullanılan kalınlaştırıcılar :

 1. Sodyum sabunlu : Yağı asitlerin veya esterlerin mineral yağ içinde sodyum hidroksitle reaksiyonu sonucunda oluşur. Suya karşı dayanıksız, ancak sıcağa karşı çok dayanıklıdır. Sertleşmeye ve faz değişimine karşı hassastır. Pas ve korozyon önleme özellikleri iyidir. Maksimum çalışma sıcaklıkları 110-120°C civarındadır.
 2. Kalsiyum sabunlu : Yağlı asitlerin veya esterlerin mineral yağ içinde kalsiyum hidroksitle reaksiyonu sonucunda oluşur. Suya karsı çok dayanıklı, ancak sıcağa karşı dayanıksızdır. Düşük sıcaklıklarda faz değişikliğine müsaade etmezler ve pompalanabilme özellikleri bozulmaz. En büyük dezavantajı maksimum çalışma sıcaklığının 90°C civarında olmasıdır. Pasa karşı direnci de zayıftır.
 3. Lityum sabunlu : Yağlı asitlerin veya esterlerin mineral yağ içinde lityum hidroksitle reaksiyonu sonucunda oluşur.Suya ve sıcağa karşı dayanıklı greslerdir.Pas ve korozyon önleme özellikleri iyidir.Sızdırmazlık özellikleri mükemmeldir.Çok amaçlı olmaları nedeniyle en yaygın olan greslerdir.
 4. Kompleks sabunlu : Kompleks sabunlu gresler modern üretim ekipmanlarında daha yüksek sıcaklıklarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.Kalınlaştırıcının yapısı yağlı asit türevleri ve kalsiyum hidroksitle reaksiyonu sonucunda oluşur.Suya ve sıcağa karşı dayanıklı greslerdir.

A ) Kalsiyum kompleks sabunlu : Bu gresler mineral yağ ortamında 12 HSA ile düşük molekül ağırlığına sahip organik asit karışımının aşırı miktarda kalsiyum hidroksitle reaksiyonu sonucunda oluşur.Aşırı basın(EP) ve yük taşıma özellikleri iyidir.
B ) Lityum kompleks sabunlu : Bu gresler mineral yağ ortamında 12 HSA ile düşük molekül ağırlığına sahip organik asit karışımının aşırı miktarda lityum hidroksitle reaksiyonu sonucunda oluşur. 
C ) Alüminyum kompleks sabunlu : Bu gresler mineral yağ ortamında donyağı asidi,benzoik asit ve suyun alüminyum izopropoksitle reaksiyonu sonucu oluşur.Suya ve sıcaklığa karşı dayanıklı greslerdir.Kayma stabiliteleri yüksektir.Pasa ve oksidasyona karşı dirençleri zayıftır.Suya dayanıklı olmaları sebebiyle dönel yatakların yağlanmasında kalsiyum sabunlu greslere alternatif oluştururlar.

 1. Sabunsuz (Yüksek Sıcaklık) : Bu tip greslerde kalınlaştırıcı olarak sabun yerine inorganik veya organik kimyasallar kullanılmaktadır.Kalınlaştırıcının doğasından gelen özelliklerle bu tip gresler çok yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir.Suya dayanıklı greslerdir.Pompalanabilirlikleri zayıf olması nedeniyle merkezi sistemlerde kullanımları sınırlıdır.

Gres performanslarını artırmak üzere formülasyona aşınma önleyici, oksidasyon önleyici, suya direnci artırıcı,EP katıkları,korozyon ve pas inhibitörleri,sürtünme düzenleyiciler eklenebilmektedir.